ຂ່າວສານ
  • ກໍາມະບານ​ລາວ​ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໜຶ່ງ ທີ່ກ້ວາງຂວາງໃນລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນທີ່ມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
  • ເປັນແກນນໍາ​ເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ​ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງ​ ສະມາຊິກກໍາມະບານ,​ ກໍາມະກອນ ແລະ​ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ
  • ຫຼື​ ເອີ້ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ແມ່ນອົງການຕາງໜ້າ​ ຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ
ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ແຕ່ສະໄໝທີ I-VIII (1983-2020)

ຄະນະບໍລິຫານງານ
ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ສະໄໝທີ VIII (2020-2025)

ທ່ານ ນາງ ອາລີ ວົງໜໍ່ບຸນທຳ

ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ

ທ່ານ ພອນສານ ວິໄລເມັ້ງ

ຮອງປະທານຜູ້ທີ່1

ທ່ານ ນາງ ອາລິຍາວັນ ອັກຄະວົງ

ຮອງປະທານຜູ້ທີ່2

ທ່ານ ວິໄລ ວົງກະເສີມ

ຮອງປະທານຜູ້ທີ່3

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສກລ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ

ຫ້ອງການ
Download
ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ
Download
ກົມກວດກາ
Download
ກົມໂຄສະນາ-ອົບຮົມ
Download
ກົມປົກປ້ອງແຮງງານ
Download
ກົມຂະບວນການ
Download
ກົມຂ່າວສານ
Download
ສະຖາບັນພັດທະນາກຳມະບານລາວ
Download

Copyright@2021. All Rights Reserved. ພັດທະນາໂດຍໜ່ວຍງານໄອທີ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ.