ຂ່າວສານ
  • ກໍາມະບານ​ລາວ​ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໜຶ່ງ ທີ່ກ້ວາງຂວາງໃນລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນທີ່ມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
  • ເປັນແກນນໍາ​ເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ​ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງ​ ສະມາຊິກກໍາມະບານ,​ ກໍາມະກອນ ແລະ​ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ
  • ຫຼື​ ເອີ້ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ແມ່ນອົງການຕາງໜ້າ​ ຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ

ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ແຕ່ລະສະໄໝ

ຄະນະບໍລິຫານງານ

ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ສະໄໝທີ VIII

ທ່ານ ນາງ ອາລີ ວົງໜໍ່ບຸນທຳ

ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ

ທ່ານ ພອນສານ ວິໄລເມັ້ງ

ຮອງປະທານຜູ້ທີ່1

ທ່ານ ນາງ ອາລິຍາວັນ ອັກຄະວົງ

ຮອງປະທານຜູ້ທີ່2

ທ່ານ ວິໄລ ວົງກະເສີມ

ຮອງປະທານຜູ້ທີ່3

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ

ຢູ່ໃນການປັບປຸງ..............

Copyright@2021. All Rights Reserved. ພັດທະນາໂດຍໜ່ວຍງານໄອທີ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ.