ຂ່າວສານ
  • ກໍາມະບານ​ລາວ​ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໜຶ່ງ ທີ່ກ້ວາງຂວາງໃນລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນທີ່ມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
  • ເປັນແກນນໍາ​ເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ​ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງ​ ສະມາຊິກກໍາມະບານ,​ ກໍາມະກອນ ແລະ​ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ
  • ຫຼື​ ເອີ້ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ແມ່ນອົງການຕາງໜ້າ​ ຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ

ໜັງສືພິມແຮງງານ

ລຳດັບ
ໜັງສືພິມແຮງງານ
ອອກວັນທີ
ອ່ານ
1
ໜັງສືພິມແຮງງານ ປີທີ 43 ສະບັບທີ 1087
19-25 ກັນຍາ 2022
ກົດອ່ານ
2
ໜັງສືພິມແຮງງານ ປີທີ 43 ສະບັບທີ 1086
12-18 ກັນຍາ 2022
ກົດອ່ານ
3
ໜັງສືພິມແຮງງານ ປີທີ 43 ສະບັບທີ 1079
25-31 ກໍລະກົດ 2022
ກົດອ່ານ
4
ໜັງສືພິມແຮງງານ ປີທີ 43 ສະບັບທີ 1077
11-17 ພະຈິກ 2022
ກົດອ່ານ
5
ໜັງສືພິມແຮງງານ ປີທີ 40 ສະບັບທີ 976
4-10 ພະຈິກ 2019
ກົດອ່ານ

Copyright@2021. All Rights Reserved. ພັດທະນາໂດຍໜ່ວຍງານໄອທີ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ.