ຂ່າວສານ
  • ກໍາມະບານ​ລາວ​ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໜຶ່ງ ທີ່ກ້ວາງຂວາງໃນລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນທີ່ມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
  • ເປັນແກນນໍາ​ເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ​ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງ​ ສະມາຊິກກໍາມະບານ,​ ກໍາມະກອນ ແລະ​ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ
  • ຫຼື​ ເອີ້ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ແມ່ນອົງການຕາງໜ້າ​ ຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ

ຖາມ-ຕອບ

ສາຍດ່ວນກຳມະບານ

ບັນຫາແຮງງານ, ວຽກກຳມະບານ, ຫາງສຽງ, ຄຳຮ້ອງ-ຄຳສະເໜີ

ກອກແບບຟອມລຸ່ມນີ້ເພື່ອຮັບຄຳປຶກສາ

Subscription Form

 

ໝາຍເຫດ: ທຸກໆຂໍ້ມູນແມ່ນຈະຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັກສາ ຄວາມລັບທີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ເປັນຢ່າງດີ.

Copyright@2021. All Rights Reserved. ພັດທະນາໂດຍໜ່ວຍງານໄອທີ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ.