ຂ່າວສານ
  • ກໍາມະບານ​ລາວ​ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໜຶ່ງ ທີ່ກ້ວາງຂວາງໃນລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນທີ່ມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
  • ເປັນແກນນໍາ​ເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ​ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງ​ ສະມາຊິກກໍາມະບານ,​ ກໍາມະກອນ ແລະ​ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ
  • ຫຼື​ ເອີ້ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ແມ່ນອົງການຕາງໜ້າ​ ຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບເວບໄຊ

ທ່ານ ອຸດົມເດດ ສີລາເພັດ
ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ ອາທິດ ສໍພິມມະວົງ
ຫົວໜ້າພະແນກນິຕິກຳ

ທ່ານ ແພງ ຄຳມະນີ
ຫົວໜ້າພະແນກກົມຂ່າວສານ

ທ່ານ ສອນໄຊ ກ້ວາງມະນີວັນ
ວິຊາການໜ່ວຍງານໄອທີ

ທ່ານ ແວວປະສິດ ວິໄຊ
ວິຊາການໜ່ວຍງານໄອທີ
ທ່ານ ວຽງຄອນ ວິທະຍາ
ວິຊາການພະແນກນິຕິກຳ

ທ່ານ ສຸພາໄຊ ເທບພະວົງ
ວິຊາການກົມຂ່າວສານ

 

ເບີໂທຕິດຕໍ່ປະສານງານ:

020 5984 8222 (ຕຸ້ຍ)

020 57048828 (ແວວ)

Email: info@lftu.gov.la

ເວັບໄຊກຳມະບານລາວ (www.lftu.gov.la) ແມ່ນເປັນເວັບໄຊໜື່ງທີ່ເປັນຂອງພາກລັດ (ບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຜົນກຳໄລ) ສ້າງຂື້ນມາເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງ ພັກ-ລັດ ກໍຄືຂອງກຳມະບານ ໃຫ້ ສະມາຊິກ​ກຳມະບານ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ກຳມະກອນ ​ແລະ ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.​ 

Copyright@2021. All Rights Reserved. ພັດທະນາໂດຍໜ່ວຍງານໄອທີ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ.