ຂ່າວສານ
  • ກໍາມະບານ​ລາວ​ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໜຶ່ງ ທີ່ກ້ວາງຂວາງໃນລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນທີ່ມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
  • ເປັນແກນນໍາ​ເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ​ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງ​ ສະມາຊິກກໍາມະບານ,​ ກໍາມະກອນ ແລະ​ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ
  • ຫຼື​ ເອີ້ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ແມ່ນອົງການຕາງໜ້າ​ ຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບເວບໄຊ

ທ່ານ ອຸດົມເດດ ສີລາເພັດ
ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ ອາທິດ ສໍພິມມະວົງ
ຮອງພະແນກນິຕິກຳ
ທ່ານ ແພງ ຄຳມະນີ
ຮອງພະແນກກົມຂ່າວສານ
ທ່ານ ສອນໄຊ ກ້ວາງມະນີວັນ
ວິຊາການໜ່ວຍງານໄອທີ
ທ່ານ ແວວປະສິດ ວິໄຊ
ວິຊາການໜ່ວຍງານໄອທີ
ທ່ານ ວຽງຄອນ ວິທະຍາ
ວິຊາການພະແນກນິຕິກຳ
ທ່ານ ສຸພາໄຊ ເທບພະວົງ
ວິຊາການກົມຂ່າວສານ

 

ເບີໂທຕິດຕໍ່ປະສານງານ:

020 5984 8222 (ຕຸ້ຍ)

020 57048828 (ແວວ)

Email: info@lftu.gov.la

            ປະຈຸບັນ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ ເວັບໄຊ (Website) ຂອງສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ເພື່ອເປັນການນຳສະເໜີສື່, ຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ລົງທາງສື່ອອນລາຍ (Online) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ ກໍ່ຄືສະມາຊິກກຳມະບານ, ກຳມະກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານອື່ນ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ກ່ຽວກັບວຽກງານກໍາມະບານລາວ ຊຶ່ງຊື່ຂອງ ເວັບໄຊ ຂອງສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານ ແມ່ນ Lftu.gov.la. ຂໍສະເໜີໃຫ້ທຸກທ່ານຈົ່ງຕິດຕາມ, ແນະນຳບອກຕໍ່ ແລະ ມີຄຳເຫັນປະກອບເນື້ອໃນເຂົ້າໃສ່ເວັບໄຊ ເພື່ອຄະນະຮັບຜິດຊອບຈະໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

        ສຸດທ້າຍນີ້ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທ່ານຜູ້ອ່ານບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ……..

ຂໍຂອບໃຈ

Copyright@2021. All Rights Reserved. ພັດທະນາໂດຍໜ່ວຍງານໄອທີ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ.