ຂ່າວສານ
  • ກໍາມະບານ​ລາວ​ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໜຶ່ງ ທີ່ກ້ວາງຂວາງໃນລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນທີ່ມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
  • ເປັນແກນນໍາ​ເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ​ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງ​ ສະມາຊິກກໍາມະບານ,​ ກໍາມະກອນ ແລະ​ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ
  • ຫຼື​ ເອີ້ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ແມ່ນອົງການຕາງໜ້າ​ ຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ
ລຳດັບFile
ເນື້ອໃນເອກະສານ
ລົງວັນທີ
ດາວໂຫຼດ
1ລະດົມທຶນຊ່ງຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ (ນໍ້າຖ້ວມ) ໃຂຂອບເຂດທົ່ວປະເທດDownload
2ແຈ້ງການເຖິງບັນດາຜູ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບການຜະລິດເຄື່ອງຜະລິດຕະພັນຂອງສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວDownload
3ແຈ້ງການແນະນຳ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ແຜນຢຸດທະສາດປົກປ້ອງສັງຄົມ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານລາວ ຮອດປີ 2025
ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030″
30/9/2022
Download
4ແຈ້ງການແນະນໍາກ່ຽວກັບປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດໃໝ່ ຂອງ ສກລ 25-7-2022 15.5329/9/2022
Download
5ແຈ້ງການ ເພີ່ມທະວີໃນການຝັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາວຽກງານກຳມະບນ ເລກທີ 423 ສກລ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 6 ເມສາ 2022
Download
6ແຈ້ງການຄ່າແຮງງານຕໍ່າສຸດ 2022
Download

Copyright@2021. All Rights Reserved. ພັດທະນາໂດຍໜ່ວຍງານໄອທີ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ.