ຂ່າວສານ
  • ກໍາມະບານ​ລາວ​ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໜຶ່ງ ທີ່ກ້ວາງຂວາງໃນລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນທີ່ມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
  • ເປັນແກນນໍາ​ເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ​ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງ​ ສະມາຊິກກໍາມະບານ,​ ກໍາມະກອນ ແລະ​ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ
  • ຫຼື​ ເອີ້ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ແມ່ນອົງການຕາງໜ້າ​ ຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ
ລຳດັບ File
ເນື້ອໃນເອກະສານ
ລົງວັນທີ
ດາວໂຫຼດ
1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳມະບານລາວ (ສະບັບປັບປຸງ)
Download
2 ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ ກຳ​ມະ​ບານ​ລາວ
Download
3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ)
Download
4 ກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມ ສພຊ
Download
5 ດຳລັດ ປີ2019
Download
6 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະການລາວ (ສະບັບພາສາອັງກິດ)
Download
7 ກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມ ສພຊ
Download

Copyright@2021. All Rights Reserved. ພັດທະນາໂດຍໜ່ວຍງານໄອທີ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ.