ຂ່າວສານ
  • ກໍາມະບານ​ລາວ​ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໜຶ່ງ ທີ່ກ້ວາງຂວາງໃນລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນທີ່ມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
  • ເປັນແກນນໍາ​ເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ​ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງ​ ສະມາຊິກກໍາມະບານ,​ ກໍາມະກອນ ແລະ​ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ
  • ຫຼື​ ເອີ້ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ແມ່ນອົງການຕາງໜ້າ​ ຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ
ລຳດັບ File
ເນື້ອໃນເອກະສານ
ລົງວັນທີ
ດາວໂຫຼດ
8 ກົດລະບຽບ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ສະໄໝທີ VIII
Download
7 ກົດລະບຽບ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ສະໄໝທີ VII
Download
6 ກົດລະບຽບ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ສະໄໝທີ VI
Download
5 ກົດລະບຽບ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ສະໄໝທີ V
Download
4 ກົດລະບຽບ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ສະໄໝທີ IV
Download
3 ກົດລະບຽບ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ສະໄໝທີ III
Download
2 ກົດລະບຽບ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ສະໄໝທີ II
Download
1 ກົດລະບຽບ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ສະໄໝທີ I
Download

Copyright@2021. All Rights Reserved. ພັດທະນາໂດຍໜ່ວຍງານໄອທີ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ.