ຂ່າວສານ
  • ກໍາມະບານ​ລາວ​ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໜຶ່ງ ທີ່ກ້ວາງຂວາງໃນລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນທີ່ມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
  • ເປັນແກນນໍາ​ເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ​ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງ​ ສະມາຊິກກໍາມະບານ,​ ກໍາມະກອນ ແລະ​ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ
  • ຫຼື​ ເອີ້ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ແມ່ນອົງການຕາງໜ້າ​ ຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ
ລຳດັບFile
ເນື້ອໃນເອກະສານ
ລົງວັນທີ
ດາວໂຫຼດ
1ກົດລະບຽບ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ສະໄໝທີ VIII
Download
2ກົດລະບຽບ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ສະໄໝທີ VII
Download
3ກົດລະບຽບ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ສະໄໝທີ VI
Download
4ກົດລະບຽບ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ສະໄໝທີ V
Download
5
6
7
8
9
10

Copyright@2021. All Rights Reserved. ພັດທະນາໂດຍໜ່ວຍງານໄອທີ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ.